Jump to Navigation

00515-2017-0020

04.07.2017 г.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: Военен клуб – Велико Търново

04.07.2017 г. Покана

04.07.2017 г. Решение

18.07.2017 г. Решение № 9641/18.07.2017 г.

31.07.2017 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut