Jump to Navigation

00515-2017-0021

04.07.2017 г.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: Военен клуб - Свищов

04.07.2017 г. Покана

04.07.2017 г. Решение

19.07.2017 г. Доклад изх. № 9583/17.07.2017 г.

19.07.2017 г. Решение № 9698/19.07.2017 г.

03.08.2017 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut