Jump to Navigation

00515-2017-0022

20.07.2017 г.

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: ПС „Картела“.

20.07.2017 г. Покана за договаряне

20.07.2017 г. Решение

01.08.2017 г. Решение за прекратяване

12.09.2017 г. Решение на прекратяване на процедураArticle | by Dr. Radut