Jump to Navigation

00515-2017-0024

09.08.2017 г.

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции

09.08.2017 г. Документация

09.08.2017 г. Решение

09.08.2017 г. Обявление

29.09.2017 г. Решение за прекратяване на II-ра обособена позиция

11.10.2017 г. Обявление за възложена поръчка

30.11.2017 г. Решение за прекратяване на V-та обособена позиция

30.11.2017 г. Протокол от работата на комисията

30.11.2017 г. Доклад от работата на комисията

30.11.2017 г. Решение за класиране и определяне на изпълнител

09.02.2018 г. Обявление за възложена поръчка

09.02.2018 г. Обявление за възложена поръчка

09.02.2018 г. Договор № ОП-7/15.01.2018 г.

09.02.2018 г. Договор № ОП-17/02.02.2018 г.

09.02.2018 г. Договор № ОП-18/02.02.2018 г.

09.02.2018 г. Договор № ОП-19/02.02.2018 г.

31.01.2020 г. Допълнително споразумение № 1 към договор № ОП-7/15.01.2018 г.

31.01.2020 г. Допълнително споразумение № 1 към договор № ОП-17/02.02.2018 г.

31.01.2020 г. Допълнително споразумение № 1 към договор № ОП-19/02.02.2018 г.Article | by Dr. Radut