Jump to Navigation

2017 - 0012

14.08.2017 г.

Доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални контролно измервателни уреди за предоставени за ползване помещения на военно-патриотичните съюзи и организации във военните клубове, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело.

14.08.2017 г. Обява

14.08.2017 г. Документация

30.08.2017 г. Писмо относно удължаване на срока за получаване на офертиArticle | by Dr. Radut