Jump to Navigation

2017 - 0014

14.09.2017 г.

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

14.09.2017 г. Обява

14.09.2017 г. Документация

26.09.2017 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

16.10.2017 г. Протокол от работата на комисията

23.11.2017 г. Договор № ОП-103/15.11.2017 г.

07.03.2018 г. Допълнително споразумение към договор № ОП-103/15.11.2017 г.Article | by Dr. Radut