Jump to Navigation

2017 - 0016

14.09.2017 г.

Проектиране, демонтаж, доставка и монтаж на две абонатни станции за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

14.09.2017 г. Обява

14.09.2017 г. Документация

29.09.2017 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

24.10.2017 г. Протокол от работата на комисията

23.11.2017 г. Договор № ОП-107/21.11.2017 г.Article | by Dr. Radut