Jump to Navigation

2017 - 0017

18.09.2017 г.

Извършване на ремонтни дейности на втори и трети административен етаж и покрив на сградата на Военен клуб – гр. Пловдив

18.09.2017 г. Обява

18.09.2017 г. Документация

11.10.2017 г. Протокол от работата на комисията

15.11.2017 г. Договор № ОП-91/31.10.2017 г.Article | by Dr. Radut