Jump to Navigation

2017 - 0019

29.09.2017 г.

Закупуване и доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и халати за баня за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 2 (две) обособени позиции

29.09.2017 г. Обява

29.09.2017 г. Документация

24.10.2017 г. Протокол от работата на комисията

25.10.2017 г. Писмо до участницитеArticle | by Dr. Radut