Jump to Navigation

00515-2017-0030

05.10.2017 г.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на специализиран софтуерен продукт Zwin” използван от дирекция „Финанси“, при ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

05.10.2017 г. Покана

05.10.2017 г. Решение

24.10.2017 г. Доклад от работата на комисията

24.10.2017 г. Решение за определяне на изпълнител

15.12.2017 г. Обявление за възложена поръчка

15.12.2017 г. Договор № ОП-104/20.11.2017 г.

12.12.2019 г. Обявление за приключване на договорArticle | by Dr. Radut