Jump to Navigation

2017 - 0021

12.10.2017 г.

Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян

12.10.2017 г. Обява

12.10.2017 г. Документация

27.10.2017 г. Допълнителна информация

11.10.2017 г. Протокол № 1 от работата на комисията

04.01.2018 г. Писмо до участницитеArticle | by Dr. Radut