Jump to Navigation

00515-2017-0033

16.10.2017 г.

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, за нуждите на Военeн клуб - Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 2

16.10.2017 г. Решение

13.12.2017 г. Обявление за възложена поръчка

13.12.2017 г. Договор № ОП-108/21.11.2017 г.Article | by Dr. Radut