Jump to Navigation

00515-2017-0035

14.11.2017 г.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поддръжка на специализирани софтуерени продукти “АСТРА - СКЛАД” (заедно с модулите към него “Астра – Фактуриране” и “Астра – каса”) и “АСТРА - ХОНОРАРИ” използвани от дирекция “Финанси”, при ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

14.11.2017 г. Покана

14.11.2017 г. Решение

29.11.2017 г. Решение за определяне на изпълнител

22.02.2018 г. Обявление за възложена поръчка

22.02.2018 г. Договор № ОП-23/15.02.2018 г.Article | by Dr. Radut