Jump to Navigation

00515-2017-0037

21.11.2017 г.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oблужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Благоевград“.

21.11.2017 г. Документация

21.11.2017 г. Покана

21.11.2017 г. Решение

13.12.2017 г. Протокол от договарянето

13.12.2017 г. Окончателен доклад от работата на комисията

13.12.2017 г. Решение за определяне на изпълнител

12.02.2018 г. Обявление за възложена поръчка

12.02.2018 г. Договор № ОП-8/17.01.2018 г.Article | by Dr. Radut