Jump to Navigation

2018 - 0007

09.03.2018 г.

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

09.03.2018 г. Обява

09.03.2018 г. Документация

21.03.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

24.04.2018 г. Протокол от работата на комисията

19.06.2018 г. Договор № ОП-59/05.06.2019 г.Article | by Dr. Radut