Jump to Navigation

2018 - 0009

30.03.2018 г.

Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас

30.03.2018 г. Обява

30.03.2018 г. Документация

11.04.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

24.04.2018 г. Протокол от работата на комисията

22.05.2018 г. Решение за прекратяване на възлаганетоArticle | by Dr. Radut