Jump to Navigation

2018 - 0014

20.04.2018 г.

Закупуване, доставка и монтаж /при необходимост/ на ел. оборудване за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции

20.04.2018 г. Обява

20.04.2018 г. Документация

03.05.2018 г. Допълнителна информация

08.05.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

08.06.2018 г. Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut