Jump to Navigation

00515-2018-0016

04.10.2018 г.

Доставка по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции

04.10.2018 г. Обявление

04.10.2018 г. Решение

04.10.2018 г. Документация

16.10.2018 г. Отговор на запитване

31.10.2018 г. Отговор на запитвания

08.01.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

18.01.2019 г. Отваряне на ценови предложения

14.02.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

14.02.2019 г. Протокол № 3 от работата на комисията

14.02.2019 г. Доклад от работата на комисията

14.02.2019 г. Решение за класиране на участниците

17.05.2019 г. Обявление за възложена поръчка

17.05.2019 г. Договор № ОП-38/05.04.2019 г.

17.05.2019 г. Договор № ОП-37/05.04.2019 г.

17.05.2019 г. Договор № ОП-35/05.04.2019 г.

17.05.2019 г. Договор № ОП-34/05.04.2019 г.

17.05.2019 г. Договор № ОП-33/05.04.2019 г.

17.05.2019 г. Договор № ОП-32/05.04.2019 г.

17.05.2019 г. Договор № ОП-31/05.04.2019 г.

17.05.2019 г. Договор № ОП-29/05.04.2019 г.

17.05.2019 г. Договор № ОП-27/05.04.2019 г.

17.05.2019 г. Договор № ОП-24/25.03.2019 г.

14.06.2021 г. Обявление за приключване на договор № ОП-27/05.04.2019 г.

14.06.2021 г. Обявление за приключване на договор № ОП-29/05.04.2019 г.

14.06.2021 г. Обявление за приключване на договор № ОП-32/05.04.2019 г.

14.06.2021 г. Обявление за приключване на договор № ОП-33/05.04.2019 г.

14.06.2021 г. Обявление за приключване на договор № ОП-35/05.04.2019 г.

14.06.2021 г. Обявление за приключване на договор № ОП-37/05.04.2019 г.

14.06.2021 г. Обявление за приключване на договор № ОП-38/05.04.2019 г.Article | by Dr. Radut