Jump to Navigation

2018 - 0032

18.10.2018 г.

Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции

18.10.2018 г. Обява

18.10.2018 г. Документация

29.10.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

16.11.2018 г. Протокол от работата на комисията

27.11.2018 г. Писмо относно прекратяване на втора и трета обособени позиции

05.08.2019 г. Договор № ОП-120/13.12.2018 гArticle | by Dr. Radut