Jump to Navigation

2018 - 0041

06.11.2018 г.

Изготвяне на инвестиционен проект за извършване на реставрационни и възстановително-ремонтни дейности на сградата на Военен клуб – гр. Пловдив

06.11.2018 г. Обява

06.11.2018 г. Документация

14.11.2018 г. Отговори на поставени въпроси

14.11.2018 г. Отговори на поставени въпроси 2

29.11.2018 г. Протокол от работата на комисията

15.01.2019 г. Договор № ОП-108/11.12.2018 г.

Лице за оглед на обекта Георги Стефанов, тел. 0879291036Article | by Dr. Radut