Jump to Navigation

00515-2018-0023

16.11.2018 г.

Надграждане на АИС "Документооборот" към АИС "е-Документооборот" (УЕБ- Сситема) и внедряване върху информационната инфраструктура на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело”

16.11.2018 г. Покана

16.11.2018 г. Решение

16.11.2018 г. Документация

10.12.2018 г. Протокол за резултатите от проведени преговори

10.12.2018 г. Доклад от дейността на комисията

10.12.2018 г. Решение за определяне на изпълнител

31.01.2019 г. Договор № ОП-139/18.12.2018 г.Article | by Dr. Radut