Jump to Navigation

Цени и смени за почивка за сезон "ЗИМА 2018/2019"

Заповед № ОХ-533/27.06.2018 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2018/2019" г. във военно-почивните домове и хотели, управлявани от изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за пенионирани военнослужещи и членовете на техните семейства, и резервисти за времето на разположение за активна служба

 

Заповед № ОХ-532/27.06.2018 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2018/2019" г. във военно-почивните домове и хотели, управлявани от изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за лица извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и членовете на техните семейства след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма, съгласно чл. 11, ал. 5 от Наредба № Н-9/18.03.2011 г. и за военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въпръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор след изчерпването на лимита на дните за почивка, съгласно чл. 11а, от Наредба № Н-9/18.03.2011 г.

 

Заповед № ОХ-531/27.06.2018 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2018/2019" г. във военно-почивните домове и хотели, управлявани от изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78, от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и членовете на техните семейства, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата за военно-почивното дело, военнослужещи и цивилни служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, съгласно Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, Ратифицирано със закон, приет от 44 - то Народно събрание от 13.07.2017 г. - ДВ, бр. 60 от 2017 г.; в сила от 08.08.2017 г.

 

Заповед № ОХ-509/19.06.2018 г. относно определяне на смени за почивка за сезон "ЗИМА 2018/2019" г. във военно-почивните домове и хотели, управлявани от изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"Article | by Dr. Radut