Jump to Navigation

Цени и смени за почивка за сезон "ЗИМА 2019/2020"

Справка за брой карти, които подлежат на разпределение по почивни бази и по смени за сезон "Зима 2019/2020"

 

Протокол № РД-38-78/05.07.2019 г.

 

Заповед № ОХ-600/27.06.2019 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2019/2020" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-599/27.06.2019 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2019/2020" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-598/27.06.2019 г. относно определяне на цени за сезон "ЗИМА 2019/2020" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-571/19.06.2019 г. относно определяне на смени за почивка за сезон "ЗИМА 2019/2020" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"Article | by Dr. Radut