Jump to Navigation

00515-2018-0024

29.11.2018 г.

Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната - военни общежития и доставка, демонтаж, монтаж и настройка на нови на измервателни уреди по обособени позиции

29.11.2018 г. Обявление

29.11.2018 г. Решение

29.11.2018 г. Документация

19.12.2018 г. До участниците в процедурата

04.02.2019 г. До участниците в процедурата

27.02.2019 г. Протокол от работата на комисията

27.02.2019 г. Доклад от работата на комисията

27.02.2019 г. Решение за класиране на участниците

16.05.2019 г. Обявление за възложена поръчка

16.05.2019 г. Договор № ОП-47/08.04.2019 г.

07.06.2022 г. Обявление за приключване на договор

16.05.2019 г. Договор № ОП-46/08.04.2019 г.

07.06.2022 г. Обявление за приключване на договор

16.05.2019 г. Договор № ОП-45/08.04.2019 г.

07.06.2022 г. Обявление за приключване на договор

16.05.2019 г. Договор № ОП-44/08.04.2019 г.

07.06.2022 г. Обявление за приключване на договор

16.05.2019 г. Договор № ОП-43/08.04.2019 г.

04.07.2022 г. Обявление за приключване на договорArticle | by Dr. Radut