Jump to Navigation

2018 - 0047

21.11.2018 г.

Доставка на олекотени завивки, възглавници, протектори за матраци и кувертюри за обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позции“, както следва:

Обособена позиция № 1 „Олекотени завивки, възглавници и протектори за матраци“

Обособена позиция № 2 „Кувертюри“

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

12.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

04.01.2019 г. Договор № ОП-126/14.12.2018 г.

04.01.2019 г. Договор № ОП-127/14.12.2018 г.Article | by Dr. Radut