Jump to Navigation

2018 - 0059

21.11.2018 г.

Доставка на съдове за сервиране и принадлежности за ресторантьорство за нуждите на обектите, управлявани от Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

29.11.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

07.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

28.01.2019 г. Договор № ОП-115/12.12.2018 г.Article | by Dr. Radut