Jump to Navigation

2018 - 0063

22.11.2018 г.

Заснемане, изработка и доставка на печатни рекламни материали за нуждите на Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1: Професионално заснемане на хотелските бази и военните клубове, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“;

Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на печатни рекламни материали - запазена поръчка по чл.12, 1, т.1 от ЗОП.

22.11.2018 г. Обява

22.11.2018 г. Документация

26.11.2018 г. Разяснение по поставен въпрос

04.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

07.08.2019 г. Договор № ОП-114/12.12.2018 г.

07.08.2019 г. Договор № ОП-129/14.12.2018 г.Article | by Dr. Radut