Jump to Navigation

00515-2018-0027

28.11.2018 г.

Поддръжка на отоплителните инсталации и газови съоръжения в обектите , управлявани от ИА „ Военни клубове и военно - почивно дело “ по обособени позиции

28.11.2018 г. Обявление

28.11.2018 г. Решение

28.11.2018 г. Документация

20.12.2018 г. Прекратяване на възлагането за I-ва, II-ра, III-та обособени позиции

08.01.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut