Jump to Navigation

00515-2018-0032

18.12.2018 г.

Абонаментно обслужване на асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел - София

18.12.2018 г. Покана

18.12.2018 г. Решение

18.12.2018 г. Документация

28.12.2018 г. Решение за прекратяване

16.01.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut