Jump to Navigation

PC-00515-0009

21.01.2019 г.

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 3 “Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

21.01.2019 г. Покана

21.01.2019 г. Декларация

11.02.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

20.02.2019 г. Писмо относно отваряне на ценови оферти

15.03.2019 г. Протокол №2 от работата на комисията

15.03.2019 г. Доклад от работата на комисията

15.03.2019 г. Решение за класиране на участниците

16.04.2019 г. Обявление за възложена поръчка

16.04.2019 г. Договор № ОП-42/05.04.2019 г.

16.07.2019 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчкаArticle | by Dr. Radut