Jump to Navigation

2019 - 0002

30.01.2019 г.

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Застраховка „Каско“ на МПС-та, собственост на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”;

Обособена позиция № 2: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“;

Обособена позиция № 3: Групова застраховка „Злополука“ на деца;

Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“.

30.01.2019 г. Обява

30.01.2019 г. Документация

25.02.2019 г. Протокол от работата на комисията

02.04.2019 г. Договор № ОП-15/14.03.2019 г.

02.04.2019 г. Договор № ОП-17/19.03.2019 г.

02.04.2019 г. Договор № ОП-18/19.03.2019 г.

02.04.2019 г. Договор № ОП-19/19.03.2019 г.Article | by Dr. Radut