Jump to Navigation

2019 - 0013

30.04.2019 г.

Енергийно обследване с издаване на енергиен сертификат на сградата на Централния военен клуб – гр. София

30.04.2019 г. Обява

30.04.2019 г. Документация

13.05.2019 г. Отговор на запитване

02.07.2019 г. Протокол от работата на комисията

12.08.2019 г. Договор № ОП-91/09.08.2019 г.Article | by Dr. Radut