Jump to Navigation

2019 - 0014

30.04.2019 г.

Екзекутивно заснемане по част архитектурна и изготвяне на технически паспорт с възстановяване на техническата документация за сградата на Централния военен клуб с адрес гр. София, бул. Цар Освободител № 7

30.04.2019 г. Обява

30.04.2019 г. Документация

09.05.2019 г. Отговор на поставен въпрос

05.06.2019 г. Протокол от работата на комисията

02.08.2019 г. Договор № ОП-90/02.08.2019 г.Article | by Dr. Radut