Jump to Navigation

00515-2019-0020

13.08.2019 г.

Изготвяне на инвестиционен проект за конструктивно укрепване и възстановително-ремонтни дейности на покрива на сградата на Централната армейска библиотека, с адрес гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 9

13.08.2019 г. Обявление

13.08.2019 г. Решение

13.08.2019 г. Документация

23.08.2019 г. Разяснения по поставени въпроси

04.09.2019 г. Писмо относно отваряне на ценови оферти

18.10.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

18.10.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

18.10.2019 г. Протокол № 3 от работата на комисията

18.10.2019 г. Решение за класиране на участницитеArticle | by Dr. Radut