Jump to Navigation

00515-2019-0026

03.09.2019 г.

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Военни общежития – град София

03.09.2019 г. Покана

03.09.2019 г. Решение

03.09.2019 г. Документация

20.09.2019 г. Решение за прекратяване

01.10.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut