Jump to Navigation

2019 - 0017

12.09.2019 г.

„Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово с административни адреси: град Карлово, област Пловдивска, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 28, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 29, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 30, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 31, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 32, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 33, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 34, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово“.

12.09.2019 г. Обява

12.09.2019 г. Документация

15.10.2019 г. Протокол от работата на комисията

12.11.2019 г. Договор № ОП-104/29.10.2019 г.Article | by Dr. Radut