Jump to Navigation

00515-2019-0031

18.09.2019 г.

Доставка, монтаж и демонтаж на климатици за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

18.09.2019 г. Обявление

18.09.2019 г. Решение

18.09.2019 г. Документация

15.10.2019 г. Разяснение

16.10.2019 г. Решение за прекратяване

28.10.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut