Jump to Navigation

2019 - 0023

18.10.2019 г.

Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с адреси в град Бургас: ж.к. „Меден рудник“, бл. 110, вх. Б, ет. 2, ап. 4; ж.к. „Меден рудник“, бл. 108, вх. А, ет. 5, ап. 13; ж.к. „Меден рудник“, бл. 70, вх. Г, ет. 6, ап. 16; ж.к. „Меден рудник“, бл. 25 (425), вх. 1, ет. 2, ап. 2 “, част от жилищния фонд на Министерство на отбраната

18.10.2019 г. Обява

18.10.2019 г. Документация

29.10.2019 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

04.11.2019 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

18.11.2019 г. Протокол от работата на комисията

29.11.2019 г. Договор № ОП-130/27.11.2019 г.Article | by Dr. Radut