Jump to Navigation

2019 - 0026

23.10.2019 г.

Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град Пловдив, по обособени позиции“, както следва:

I-ва обособена позиция: ж.к. Тракия, бл. 143, вх. Е, ап. 18, бул. „Цар Борис III“ № 125

II-ра обособена позиция: ул. „Копривщица“ № 19, вх. В, ет. 6, ап. 17, ул. „Копривщица“ № 19, вх. Г, ет. 2, ап. 4

III-та обособена позиция: бул. „Александър Стамболийски“ № 61, бл. 1112, вх. Б, ет. 3, ап. 10/30, бул. „Александър Стамболийски“ № 73, бл. 1114, вх. Б, ет. 7, ап. 19/118, ж.к. Тракия, бл. 144, вх. В, ап. 1

23.10.2019 г. Обява

23.10.2019 г. Документация

13.11.2019 г. Протокол от работата на комисията

03.12.2019 г. Договор № ОП-126/21.11.2019 г.Article | by Dr. Radut