Jump to Navigation

2019 - 0032

13.11.2019 г.

Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град София, по обособени позиции

13.11.2019 г. Обява

13.11.2019 г. Документация

06.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

23.12.2019 г. Договор № ОП-156/17.12.2019 г.

23.12.2019 г. Договор № ОП-151/17.12.2019 г.Article | by Dr. Radut