Jump to Navigation

2019 - 0033

13.11.2019 г.

Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град Пловдив, по обособени позиции

13.11.2019 г. Обява

13.11.2019 г. Документация

04.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

19.12.2019 г. Договор № ОП-149/17.12.2019 г.Article | by Dr. Radut