Jump to Navigation

2019 - 0037

18.11.2019 г.

Задължителна застраховка „Злополука“ на водача и пътниците, задължителна „Гражданска отговорност“ на МПС“ за нуждите на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции

18.11.2019 г. Обява

18.11.2019 г. Документация

09.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

20.12.2019 г. Договор № ОП-155/19.12.2019 г.

20.12.2019 г. Договор № ОП-154/19.12.2019 г.Article | by Dr. Radut