Jump to Navigation

02.11.2021 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закупуване на офис столове за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. ДокументацияArticle | by Dr. Radut