Jump to Navigation

08.06.2022 г.

Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, със съдействието на Министерство на отбраната и Софийски форум за сигурност, организираха в зала Тържествена на Централния военен клуб научна конференция на тема: „100 дни пълномащабна война в Украйна – предизвикателства и перспективи за стабилността, отбраната и мира в региона и Европа. Съвременни тенденции в развитието на военните конфликти и отбранителните способности“.

Участие в събитието взеха господин Йордан Божилов – заместник-министър на отбраната, господин Петър Петров – секретар на Съвета по сигурност в Министерския съвет, бригаден генерал Здравко Пехливанов – представител на началника на отбраната, дипломати, политици, водещи експерти по сигурността и отбраната, учени от академичните среди и много гости.

Докладите и дискусиите на научната конференция протекоха в четири панела: „Геополитическите амбиции на Кремъл в сблъсък с реалността“; „Рискове и заплахи за стабилността, военната сигурност и мира в региона и Европа“; „Начални поуки и актуални военно-оперативни аспекти на войната в Украйна“ и „Предизвикателства и перспективи за развитие на отбранителни способности. Изисквания към превъоръжаването и модернизацията на въоръжените сили“.

По мнението на участниците, проведения научен форум допринесе в значителна степен при очертаването на основните тенденции за укрепването на стабилността, отбраната и мира в региона и Европа.Article | by Dr. Radut