Jump to Navigation

15.01.2024 г.

Покана за привличане на външен експерт във връзка с организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и безалкохолни и алкохолни напитки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позицииArticle | by Dr. Radut