Jump to Navigation

2017 - 0003

18.01.2017 г.

Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, както и на движими вещи /машини, съоръжения и други активи/”, за обекти, находящи се в Териториален отдел – София и в отдел “Представителни обекти на Министерство на отбраната”

18.01.2017 г. Обява

18.01.2017 г. Документация

23.01.2017 г. Разяснение

08.02.2017 г. Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut