Jump to Navigation

00515-2017-0006

06.04.2017 г.

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ по обособени позиции.

06.04.2017 г. Документация

06.04.2017 г. Обявление

06.04.2017 г. Решение

30.05.2017 г. Решение за прекратяване на 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 17-та, 18-та, 21-ва и 22-ра обособени позиции

30.05.2017 г. Решение за прекратяване на 1-ва, 7-ма, 8-ма и 24-та обособени позиции

30.05.2017 г. Протокол от работата на комисията

30.05.2017 г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

21.06.2017 г. Обявление за осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ 

28.06.2017 г. Договор № ОП-59/16.06.2017 г. за II-ра обособена позиция

28.06.2017 г. Договор № ОП-61/16.06.2017 г. за XVI-та обособена позиция

28.06.2017 г. Договор № ОП-62/20.06.2017 г. за XXIII-та обособена позиция

28.06.2017 г. Договор № ОП-63/20.06.2017 г. за X-та обособена позиция

28.06.2017 г. Договор № ОП-64/20.06.2017 г. за IX-та обособена позиция

28.06.2017 г. Договор № ОП-65/21.06.2017 г. за XI-та обособена позиция

28.06.2017 г. Договор № ОП-66/21.06.2017 г. за XII-та обособена позиция

28.06.2017 г. Договор № ОП-67/21.06.2017 г. за XIV-та обособена позиция

28.06.2017 г. Договор № ОП-68/21.06.2017 г. за XX-та обособена позиция

30.06.2017 г. Обявление за възложена поръчка

05.07.2017 г. Обявление за възложена поръчка

05.07.2017 г. Договор № ОП-70/29.06.2017 г. за XIX-та обособена позиция

05.07.2017 г. Договор № ОП-71/03.07.2017 г. за XV-та обособена позиция

05.07.2017 г. Договор № ОП-72/03.07.2017 г. за XIII-та обособена позиция

19.07.2019 г. Обявление за приключване на договор № ОП-61/16.06.2017 г. за обществена поръчка

19.07.2019 г. Обявление за приключване на договор № ОП-68/21.06.2017 г. за обществена поръчкаArticle | by Dr. Radut