Jump to Navigation

00515-2017-0025

17.08.2017 г.

Процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на топлинна енергия за небитови нужди за Военно общежитие № 1, находящо се в гр. Пловдив, ул. "ген. Радко Димитриев" № 49

17.08.2017 г. Решение

12.12.2017 г. Обявление за възложена поръчка

12.12.2017 г. Договор № ОП-106/21.11.2017 г.Article | by Dr. Radut