Jump to Navigation

2017 - 0018

21.09.2017 г.

Извършване на ремонтни дейности по покривното покритие на жилищна сграда с административен адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 65”.

21.09.2017 г. Обява

21.09.2017 г. Документация

16.10.2017 г. Протокол от работата на комисията

14.11.2017 г. Договор № ОП-101/13.11.2017 г.Article | by Dr. Radut