Jump to Navigation

2017 - 0027

30.10.2017 г.

Закупуване и доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и халати за баня за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 2 (две) обособени позиции

30.10.2017 г. Обява

30.10.2017 г. Документация

04.12.2017 г. Протокол от работата на комисията

14.12.2017 г. Заповед № 1445/14.12.2017 г.

08.01.2018 г. Протокол № 2 от работата на комисията

12.01.2018 г. Договор № ОП-4/10.01.2018 г.

26.03.2018 г. Договор № ОП-21/12.02.2018 г.Article | by Dr. Radut