Jump to Navigation

2018 - 0006

09.03.2018 г.

Доставка по заявка на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ЦВК, ИА “Военни клубове и военно-почивно дело ”.

09.03.2018 г. Обява

09.03.2018 г. Документация

15.03.2018 г. Допълнителна информация

30.04.2018 г. Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut